KHÓA HỌC BÓNG BÀN CƠ BẢN BEGINERS

KHÓA HỌC BÓNG BÀN CƠ BẢN BEGINERS

KHÓA HỌC BÓNG BÀN CƠ BẢN BEGINERS

KHÓA HỌC BÓNG BÀN CƠ BẢN BEGINERS

KHÓA HỌC BÓNG BÀN CƠ BẢN BEGINERS
KHÓA HỌC BÓNG BÀN CƠ BẢN BEGINERS

KHÓA HỌC CƠ BẢN - NGƯỜI LỚN

KHÓA HỌC CƠ BẢN - NGƯỜI LỚN

Chương Trình Phổ Cập Bóng Bàn tại TI LONG CLUB

 

 

 

 

Bắt đầu vào lúc 08 : 30 AM kết thúc lúc 10 : 00 AM

CLASS 1 : Thứ 2 , Thứ 4 

CLASS 2 : Thứ 3 , Thứ 5 

CLASS 3 : Tối 2-4-6 (7-8h)

Học phí 1.000.000 đ / 1 tháng

Độ tuổi từ 16 tuổi trở lên , không phân biệt Giới Tính (Nam , Nữ)

Huấn Luyện Viên KIỆN TƯỚNG QUỐC GIA trực tiếp Giảng Dạy .

 

backtop