Giáo viên - Câu lạc bộ bóng bàn Tí Long

Giáo viên - Câu lạc bộ bóng bàn Tí Long

Giáo viên - Câu lạc bộ bóng bàn Tí Long

Giáo viên - Câu lạc bộ bóng bàn Tí Long

Giáo viên - Câu lạc bộ bóng bàn Tí Long
Giáo viên - Câu lạc bộ bóng bàn Tí Long

Giáo viên

NGUYỄN HOÀNG LONG (TI LONG)

NGUYỄN HOÀNG LONG (TI LONG)

Đăng lúc: 22-10-2015 09:47:38 AM - Đã xem: 1508

- Kiện Tướng Quốc Gia - Huấn Luyện Viên chuyên nghiệp (Professional) - Được đào tạo chương trình VĐV Đẳng cấp cao tại trung tâm bóng bàn lớn nhất tỉnh Hà Bắc (Hebei) Trung Quốc ...

TRƯƠNG QUỐC DŨNG

TRƯƠNG QUỐC DŨNG

Đăng lúc: 14-12-2017 11:51:36 PM - Đã xem: 573

-BẰNG HLV TẠI ĐÀI LOAN (TAIWAN) -HCB toàn sinh viên tại Taichung (Đài Loan) Để con em bạn phát triển toàn diện: "Thể thao và học tập luôn đi cùng nhau."

MAO KHẢI HOÀNG

MAO KHẢI HOÀNG

Đăng lúc: 08-10-2017 11:41:29 PM - Đã xem: 580

Kiện Tướng Quốc Gia - Huấn Luyện Viên chuyên nghiệp (ProfessionKiện Tướng Quốc Gia - Huấn Luyện Viên chuyên nghiệp (ProfessionKiện Tướng Quốc Gia - Huấn Luyện Viên chuyên nghiệp (ProfessionKiện Tướng Quốc Gia - Huấn Luyện Viên chuyên nghiệp (Profession

ĐỖ THANH DANH

ĐỖ THANH DANH

Đăng lúc: 22-10-2015 09:55:44 AM - Đã xem: 1069

Huấn Luyện Viên lớp cơ bản (table tennis Coach training for beginers)

backtop