Giáo viên - TI LONG CLUB - Table Tennis Center

Giáo viên - TI LONG CLUB - Table Tennis Center

Giáo viên - TI LONG CLUB - Table Tennis Center

Giáo viên - TI LONG CLUB - Table Tennis Center

Giáo viên - TI LONG CLUB - Table Tennis Center
Giáo viên - TI LONG CLUB - Table Tennis Center

Giáo viên

Trương Minh Phương

Trương Minh Phương

Đăng lúc: 13-10-2019 06:26:03 PM - Đã xem: 1928

Huấn Luyện Viên Cấp 1 Quốc Gia

TI LONG

TI LONG

Đăng lúc: 22-10-2015 09:47:38 AM - Đã xem: 8499

- Kinh nghiệm 2 lần tham dự Giải Thế Giới - Hơn 15 năm giảng dạy - Được đào tạo chương trình VĐV Đẳng cấp cao tại trung tâm bóng bàn lớn nhất tỉnh Hà Bắc (Hebei) Trung Quốc ...

MAO KHẢI HOÀNG

MAO KHẢI HOÀNG

Đăng lúc: 08-10-2017 11:41:29 PM - Đã xem: 2760

Kiện Tướng Quốc Gia - Huấn Luyện Viên chuyên nghiệp (ProfessionKiện Tướng Quốc Gia - Huấn Luyện Viên chuyên nghiệp (ProfessionKiện Tướng Quốc Gia - Huấn Luyện Viên chuyên nghiệp (ProfessionKiện Tướng Quốc Gia - Huấn Luyện Viên chuyên nghiệp (Profession

ĐỖ THANH DANH

ĐỖ THANH DANH

Đăng lúc: 22-10-2015 09:55:44 AM - Đã xem: 3071

Từng tham dự Giải Lão Tướng Châu Á Thái Bình Dương 2015 Nhiều năm Vô Địch Quận Thủ Đức Vô địch Giải Ngành Lương Toàn Miền Nam

backtop